top of page
Tante Cato BSO & ZO

BSO - Team

Anker 1 Team

Medewerkers van Tante Cato zijn, conform de Wet Kinderopvang, bevoegd tot het werken met kinderen en beschikken over een “geen bezwaar” Verklaring Omtrent Gedrag afgegeven door het Ministerie van Justitie. Selectiecriterium bij het aannemen van medewerkers is tevens het hebben van iets extra’s in de vorm van opleiding of ervaring. Zo hebben we medewerkers in huis met de opleiding Creatieve Vorming, HBO Pedagogiek, WO Orthopedagogiek, PABO, ALO en met ervaring in dans en theater.

Tante Cato is een door Calibris (kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport) erkend leerbedrijf.

 

Stagiaires, leerlingen die gedurende een schooljaar voor 1 of twee dagen bij ons stage lopen, zijn bij Tante Cato zeer welkom. Zij worden niet meegeteld in de medewerker-kind-ratio maar hebben wel een serieuze en eigen inbreng op de groep. Stagiaires worden intern begeleid door bevoegde en ervaren collega’s.

Klachtenvrij-pin-2022.png
bottom of page