top of page
Tante Cato BSO & ZO

BSO - Opvang

Anker 1 Opvang

Tante Cato is 52 weken per jaar geopend, van maandag tot en met vrijdag, behoudens de reguliere feestdagen. Op schooldagen zijn wij geopend van na schooltijd tot 18.30 uur en tijdens vakanties en studiedagen van 8.00 uur tot 18.30 uur. Daarnaast is er de mogelijkheid tot het afnemen van voorschoolse opvang.

Naschoolse opvang

Naschoolse opvang wordt in principe alleen op contractbasis afgenomen. Flexibele opvang is onder voorwaarden mogelijk of indien alleen opvang gewenst is in schoolvakanties.

Voorschoolse opvang

Voorschoolse opvang wordt alleen flexibel en op schooldagen aangeboden, voor kinderen van de BMS. Aanmelden kan per mail (bso@bsotantecato.nl) tot uiterlijk 16.00 uur van de voorafgaande werkdag. Voor de voorschoolse opvang openen wij onze deur om 7.30 uur bij Tante Cato aan de van Boshuizenstraat 422. Tegen 8.30 uur worden de kinderen naar school gebracht. Bij de voorschoolse opvang is het ontbijt inbegrepen.

Vakantie- en studiedagen

Tijdens vakanties en op studiedagen is Tante Cato geopend vanaf 8.00 uur tot 18.30 uur. Bij afwijkende vakanties en/of studiedagen van de Rosj Pina gaat Tante Cato open indien minimaal drie kinderen gebruik willen maken van de opvang.

Ruil- en extra dagen

Naast de contractueel vastgelegde dagen waarop uw kind naar de naschoolse opvang komt, hebt u bij een all-in contract de beschikking over 6 ruildagen. U kunt dan een reguliere dag ruilen voor een dag waarop uw kind normaal gesproken niet komt. Ruilen kan alleen wanneer dit ruim van te voren wordt aangevraagd. Hier zijn we heel strikt in, omdat we alleen op deze manier zo veel mogelijk ouders van deze service gebruik kunnen laten maken. Bij incidenteel ruilen van dagen wordt niet gekeken naar korte of lange dagen.

Ook kunnen per jaar 6 extra dagen worden afgenomen met 50% korting. Alle extra dagen boven de 6 worden volledig gefactureerd. Voor de extra dagen die, eventueel met 50% korting, kunnen worden afgenomen wordt wel onderscheid gemaakt in korte, lange en vakantiedagen. 

​Voor aanvragen van zowel ruil- als extra dagen geldt dat deze alleen kunnen worden toegekend op basis van beschikbaarheid: het maximale kindertal en de wettelijke medewerker-kind-ratio mogen niet overschreden worden.

Klachtenvrij-pin-2022.png
bottom of page