top of page
Tante Cato BSO & ZO

BSO - Inspectie

Anker 1 Inspectie

Bij Tante Cato wordt volledig gewerkt en gehandeld in overeenstemming met de Wet Kinderopvang en het Convenant Kwaliteit. De vestigingen van Tante Cato zijn opgenomen in het Register Kinderopvang Amsterdam dat wordt bijgehouden door de GGD. De Inspectie Kinderopvang van de GGD toetst jaarlijks op elke locatie de kwaliteit.

Klachtenvrij-pin-2022.png
bottom of page