top of page
Tante Cato BSO & ZO

BSO - Over BSO

Anker 1 Over BSO

Tante Cato & ZO is een organisatie gespecialiseerd in buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Wat Tante Cato biedt als aanvullend opvoeder, goede kinderopvang, voegt iets toe aan de belevingswereld van kinderen; je maakt er andere dingen mee dan thuis. Bij Tante Cato tref je als kind een omgeving waarin je geleerd en uitgedaagd wordt je fantasie te gebruiken en rekening te houden en samen te werken met anderen. Tante Cato brengt de kinderen veel plezier, ontspanning en gezelligheid buiten schooltijd, hun ouders een hoop gemak en zekerheid en haar medewerkers veel voldoening en lol in hun werk en dat is te zien!

Opvang

Tante Cato biedt verschillende vormen van opvang: naschoolse opvang, voorschoolse opvang en opvang tijdens vakantie- en studiedagen. Deze mogelijkheden zijn of flexibel of in diverse contractvormen af te nemen. Bij de meest uitgebreide contractvorm is er tevens de mogelijkheid tot het gebruik maken van ruildagen en tot het afnemen van extra dagen met 50% korting.

Meer over Opvang...

Beleid

 

In pedagogische zin zijn wij geen aanhanger van één specifieke stroming. Naar ons idee halen we de krenten uit de pedagogische pap van meerdere “theorieën”. In het pedagogisch beleidsplan wordt uitgebreid ingegaan op de pedagogische middelen die door ons worden ingezet om te werken aan de pedagogische doelen die de ministeriële beleidsregels kwaliteit kinderopvang en wijzelf ons gesteld hebben, teneinde een bijdrage te kunnen leveren aan een goede en gezonde ontwikkeling van de aan ons toevertrouwde kinderen.

Meer over Beleid...

Groepen

Onze kinderen zijn geplaatst in horizontale groepen. Dit houdt in dat de kinderen bij hun leeftijdsgenootjes op een groep zitten. Hierbij hanteren wij 4 verschillende leeftijdscategorieën. Van jong naar oud zijn dit de Egels, de Kikkers, de Papegaaien en de Tijgers. Het dagelijkse programma kan zo op de betreffende leeftijdsgroep worden afgestemd.

Opvang bij Tante Cato geschiedt op verschillende locaties. Tijdens reguliere schooldagen maken wij gebruik van onze locaties aan de Van Boshuizenstraat (VBH) en op basisscholen de BMS en de Rosj Pina. Tijdens studiedagen en vakanties voegen wij groepen samen en maken wij alleen gebruik van de locaties VBH (voor de kinderen van groep 4 t/m 8) en de BMS (voor de kinderen van groep 1 t/m 3).

Meer over Groepen...

Team

Medewerkers van Tante Cato zijn, conform de Wet Kinderopvang, bevoegd tot het werken met kinderen en beschikken over een “geen bezwaar” Verklaring Omtrent Gedrag afgegeven door het Ministerie van Justitie. Selectiecriterium bij het aannemen van medewerkers is tevens het hebben van iets extra’s in de vorm van opleiding of ervaring. Zo hebben we medewerkers in huis met de opleiding Creatieve Vorming, HBO Pedagogiek, WO Orthopedagogiek, PABO, ALO en met ervaring in dans en theater.

Meer over Team...

Ouders

Bij Tante Cato vinden we het contact met ouders heel erg belangrijk. Dit contact omvat een groot aantal zaken zoals bijvoorbeeld een overdracht aan het einde van de dag, 10 minutengesprekken van mentoren met ouders en een oudercommissie die de belangen van de kinderen behartigt. Ook bij evenementen zoals de barbecue, Sterrenjacht, Sinterklaasfeest etc. zijn de ouders van harte welkom!

Meer over Ouders...

Inspectie

 

Bij Tante Cato wordt volledig gewerkt en gehandeld in overeenstemming met de Wet Kinderopvang en het Convenant Kwaliteit. De vestigingen van Tante Cato zijn opgenomen in het Register Kinderopvang Amsterdam dat wordt bijgehouden door de GGD. De Inspectie Kinderopvang van de GGD toetst jaarlijks op elke locatie de kwaliteit.

Meer over Inspectie...

Klachtenvrij-pin-2022.png
bottom of page